عکاسی صنعتی

متفرقه / متفرقه
دسته بندی
09139178068
شماره تماس
shahabkhansary@gmail.com
ایمیل
95000
قیمت -تومان

توضیحات

عکاسی صنعتی-محیطی
عکاسی از کارخانه ها. سالن تولید محصولات و قطعات.
عکاسی از همایش و سمینار های علمی، فرهنگی، هنری و آموزشی

وب سایت معاوضه خدمات و کالا