سهام بانک

کالای متفرقه / متفرقه
دسته بندی
09125073191 - 44291162
شماره تماس
reza.atashzaban@gmail.com
ایمیل
150000000000
قیمت -تومان

توضیحات

معاوضه سهام بانک ( موسسه نه)
با ملک و مستغلات تا 150 میلیارد تومان
تجاری اداری مسکونی فقط تهران
فرصت سرمایه گذاری

وب سایت معاوضه خدمات و کالا